Kewodak opnieuw gecertificeerd voor Dakmerk en Vebidak

Ook in 2021 blijft Kewodak | De Dakmakers garantie bieden voor kwaliteit dankzij het Vebidak lidmaatschap en het wederom toegekende Dakmerk-certificaat. Wat betekent dit in de praktijk?

Vebidak is de brancheorganisatie voor dakmakers. Ruim 175 bedrijven uit heel Nederland zijn bij de organisatie aangesloten. Leden voldoen aan alle criteria op het gebied van bedrijfsvoering, continuïteit en ondernemerschap. Mede via de ondersteuning van Vebidak blijven zij op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Veiligheidseisen

De branchevereniging onderhoudt tevens intensieve contacten met de Arbeidsinspectie. In het belang van de totale branche levert Vebidak op die manier een actieve bijdrage aan duidelijke en werkbare veiligheidseisen.

Bij nieuwbouw, renovatie of herstel van dakbedekking is daarom aan te raden om een partij te zoeken die is aangesloten bij Vebidak.

Lees meer over Vebidak.

Daarnaast beschikt Kewodak | De Dakmakers ook over een Dakmerk-certificaat. Dit keurmerk biedt klanten maximale zekerheid op het gebied van kwaliteit en garantie. De belangrijkste garantie is die op tien jaar waterdichtheid.

Dakdekkers met een Dakmerk-keurmerk voldoen aan de strenge toelatingscriteria en zijn in het bezit van het zogeheten KOMO-procescertificaat BRL 4702. Dit houdt in dat hun projecten vóór aanvang technisch beoordeeld worden. In deze analyse wordt onder meer gekeken naar ontwerp, materiaalkeuze, systeem- en pakketopbouw en bevestiging.

Onaangekondigde inspecties

De kwaliteit van werken in uitvoering worden steekproefsgewijs, frequent en onaangekondigd op circa veertig inspectiepunten geïnspecteerd.

Pas wanneer aan alle kwaliteitseisen is voldaan, geeft Dakmerk een garantiecertificaat af. De opdrachtgever is hiermee tien jaar lang verzekerd van een waterdicht dak. Blijft de dakdekker in gebreke, dan behoudt de opdrachtgever via het waarborgfonds zijn tien jaar waterdichtheidsgarantie.

Lees meer over Dakmerk.

Kewodak