Aan welke eisen dient een erkend dakdekkersbedrijf te voldoen?

Hieraan moeten Dakmakers voldoen om het keurmerk van Dakmerk te mogen voeren:

  • Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel in het gebied van vestiging
  • In het bezit zijn van het KOMO-procescertificaat BRL 4702
  • In het bezit zijn van het VCA-certificaat
  • Werkwijze hebben conform arbo-richtlijnen
  • In het bezit zijn van het diploma Algemene Ondernemers Vaardigheden
  • In het bezit zijn van het vakdiploma ‘Vakbekwaamheid voor het bitumineuze dakbedekkingsbedrijf’
  • In het bezit zijn van een accountantsverklaring dat de aangiften belastingen, sociale lasten en pensioenen over het lopende en de voorgaande twee boekjaren juist zijn ingevuld, volledig zijn ingediend en tijdig zijn betaald
  • Verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid

Dakmerk

Dakmerk is hét Nederlandse keurmerk voor bitumineuze en kunststof daken. Een keurmerk dat staat voor kwaliteit en onafhankelijk is van producten en handelaren. Gecertificeerde dakmakers voldoen aan zeer strenge criteria, zijn gecertificeerd en laten al hun projecten vooraf toetsen op onder andere systeemkeuze, pakketopbouw en materiaalkeuze. Bij de uitvoering controleren onafhankelijke inspecteurs steekproefsgewijs de projecten ter plekke of de dakbedekkingsconstructies op de juiste wijze manier zijn aangebracht.

Zo krijgt u maximale zekerheid over de kwaliteit, onderstreept met 10 jaar waterdichtheidsgarantie.

Voor multifunctionele gebruiksdaken denk daarbij aan groene daken of daken met zonnepanelen kan de garantie uitgebreid worden met een exclusieve Multi garantie.

Bron: Dakmerk