Naleving regels ventilatie en energiezuinigheid zorgwekkend

In meer dan de helft van de gevallen blijkt de ventilatiecapaciteit onvoldoende. Ook de eisen aan energiebesparing worden vaak niet gehaald.

Veel te winnen
De VROM-Inspectie wil door metingen, inspecties en interviews met opdrachtgevers en toezichthouders bevorderen dat de eisen voor ventilatie en energiezuinigheid beter worden nageleefd. De eerste resultaten van deze activiteiten in 2010 bevestigen het beeld dat er nog veel te winnen is.
De naleving schiet tekort door onvoldoende aandacht bij opdrachtverlening, vergunningverlening, de uitvoering en het toezicht hier op. Dat kan leiden tot gezondheidsproblemen, arbeidsverzuim, verminderde leerprestaties en verlies aan comfort.

Bouwvergunningdossiers 
Bij bouwvergunningdossiers ontbreekt de ventilatie berekening nog al eens. Bij meer dan een derde van de dossiers zijn de ventilatie en energieprestatie- berekeningen niet door de gemeente gecontroleerd.
Uit de tot nu toe gehouden interviews blijkt dat bijna de helft van de opdrachtgevers bij de voorbereiding van een project nog te weinig aandacht heeft voor ventilatie en energieprestatie.
Ventilatie en energieprestatie blijken voor de meeste gemeenten ook geen belangrijk onderwerp bij het houden van toezicht. Iets minder dan een derde van de gemeenten voert hierop geen eindcontrole uit. Meer dan een derde doet niets aan voorlichting. De VROM-Inspectie zal dit jaar opnieuw een groot aantal projecten inspecteren.

Bron: Wijnand Beemster / VROM
Terug naar nieuwsoverzicht