Geen nieuwe scholen naast de snelweg

Gemeenten krijgen al het advies van RIVM, GGD en Gezondheidsraad om ruime afstand te bewaren tussen school en snelweg. “Maar zij kunnen dat advies negeren en zo een loopje nemen met de gezondheid van schoolkinderen”, zegt Michael Rutgers, directeur van het Astma Fonds. “De huidige regels geven daarvoor de ruimte.” Het Astma Fonds wil die achterdeur sluiten: in de AMvB Gevoelige bestemmingen moet een minimale afstand worden opgenomen van 300 meter tussen een school en een snelweg, en 50 meter tussen een school en een provinciale weg.

350 scholen, 60.000 kinderen
Fijn stof, hoe weinig ook, maakt mensen in Nederland ziek, daar is de wetenschap wel uit. Fijn stof komt uit uitlaten en schoorsteenpijpen (roet, zware metalen). “Het belandt in ieders longen, simpelweg door adem te halen”, zegt Rutgers. “De kleinste deeltjes dringen diep door in de longen. Longpatiënten merken dat als eerste.” Onder hen leidde vuile lucht in 2008 tot ruim duizend spoedopnames en bijna 700 sterfgevallen. Ook mensen met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten belanden door fijn stof in het ziekenhuis of erger. Iedereen ademt fijn stof in. Fijn stof vormt een risico voor de gezondheid binnen 300 meter van een snelweg: over een lengte van drie voetbalvelden zijn je longen niet veilig. Toch gaan binnen die grens in Nederland ruim 60.000 kinderen naar school. Van de ruim 9.000 scholen lagen in 2007 maar liefst 275 basisscholen bij een snelweg en 72 basisscholen te dicht bij een provinciale weg. Rutgers: “Mensen in Nederland moeten niet ziek worden door het inademen van fijn stof. Zeker schoolkinderen niet: hun longen zijn nog in ontwikkeling en extra gevoelig voor risico’s; hun longen moeten nog een heel leven mee.”

Lees hier meer over groene daken

Terug naar nieuwsoverzicht