Geslaagde VCA herhalingsaudit Kiwa 2019 – 2022

De dakmakers van Kewodak zijn VCA en KOMO gecertificeerd. Om na te gaan of we de certificaten nog steeds verdienen worden we regelmatig onderworpen aan een externe audit. Augustus 2019 was het weer zover. De audit is uitgevoerd door Kiwa.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om de organisatie veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. Het certificaat staat dus garant voor een structurele beheersing van de aannemersveiligheid.