Aandeel groene stroom in Nederland neemt af

In 2010 was 3,8 procent van het totale verbruik uit duurzame bronnen afkomstig, tegen 4,2 procent in 2009. Duurzame energie is afkomstig uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie en biomassa.

Het aandeel is volgens het CBS minder omdat het totale verbruik van energie is gestegen – met 7 procent ten opzichte van 2009 – terwijl er juist minder duurzame energie werd verbruikt. De groei van het totaal is veroorzaakt door de koude winter in 2010 en aan het economisch herstel. Niet eerder werd in Nederland in één jaar zoveel energie verbruikt.

Het verbruik van duurzame energie is ook gedaald omdat het wegverkeer  minder biobrandstoffen verbruikt. In 2009 was vervoer nog goed voor 18 procent van alle eindverbruik van duurzame energie; in 2010 liep dit terug tot 11 procent.

Ververwijderd van de doelstelling

Het percentage van 3,8 procent energie uit herwinbare bronnen  is ver verwijderd van de doelstelling van de regering: in 2020 14 procent duurzame energie. Folmer de Haan, directeur van de Energieraad, zegt dat de CBS-cijfers aantonen dat niet alleen toename van groene energie belangrijk is, maar ook het terugdringen van het totale verbruik. Hij pleit voor meer aandacht voor energiebesparing. Zo kan bijvoorbeeld de hoeveelheid gas die nodig is om gebouwen te verwarmen, fors omlaag door simpelweg betere isolatie.

Exploitatiesubsidies
Om de kosten beheersbaar te houden, zet minister Maxime Verhagen  een plafond op de exploitatiesubsidies om groene stroom op te wekken. Ook zullen die subsidies in de toekomst niet door de belastingbetalers, maar door de verbruikers moeten worden opgebracht. Maar Verhagen wil ook dat de subsidie-euro kostenefficiënt wordt besteed. Dat zal in praktijk vooral betekenen dat er geld komt voor windmolens; niet voor de dure molens in zee maar wel voor molens op land. Ook zal subsidie gaan naar het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Dure vormen van groene stroom, zoals zonne-energie, zullen moeilijker van de grond komen.

Terug naar nieuwsoverzicht