Zonne-energie veel mogelijkheden

Volgens het rapport heeft de Nederlandse overheid het afgelopen decennium geen „effectief ondersteunend” beleid gevoerd voor zonnestroom en zonnewarmte. Voor het halen van energiedoelen van de Nederlandse overheid en de Europese Unie tot 2020 draagt zonne-energie slechts in zeer beperkte mate bij.

Het beschikbare dakoppervlak kan maximaal een elektriciteitsproductie opleveren gelijk aan 60 tot 95 procent van de huidige elektriciteitsvraag in heel Nederland en een warmteproductie van ongeveer 20 procent van het huidige aardgasgebruik in huishoudens.

De vraag van consumenten naar elektriciteit en verwarming zal de komende tientallen jaren afnemen, stelt het MNP. Dat heeft onder andere te maken met verbeterde isolatie en inmiddels beschikbare nieuwe bouwconcepten zoals „passiefbouw”. Die term staat voor een constructiewijze voor gebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem. De term ‘passief’ betekent dat er zo min mogelijk ‘actief’ energie in een gebouw wordt gestopt.

Zonne-energie is schoon, maar duur en daardoor nog maar weinig toegepast in woningen en gebouwen in Nederland. Het is van belang om de prijs van zonne-energie omlaag te krijgen, aldus het MNP, want de techniek is wellicht hard nodig op de lange termijn. Daarvoor is niet alleen onderzoek nodig, ook het opdoen van ervaring in de praktijk en schaalvergroting.

bron (alleen tekst) : telegraaf

Terug naar nieuwsoverzicht