Bedrijven moeten energiebesparing doorvoeren

Grote industriële energieverbruikers geven zichzelf een jaar de tijd om een stevige energiebesparing te realiseren. Lukt dat niet dan volgen maatregelen. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage 2016 van het Energieakkoord, die eind 2016 is gepubliceerd.

De zogenoemde energie-intensieve industrie wil per 1 januari 2018 9 petajoule energie besparen, wat neerkomt op de energiebehoefte van grofweg 135.000 huishoudens.

Maatregelen energiebesparing gebouwen

In de rapportage is ook een pakket maatregelen afgesproken voor energiebesparing in de zogeheten gebouwde omgeving. Daarin hebben marktpartijen, energieleveranciers, netbeheerders en de overheid afspraken gemaakt om zuiniger aan te doen.

Komend jaar wordt duidelijk welke maatregelen genomen worden tegen partijen die zich toch niet aan de afspraken houden. ”Het stadium van de vrijblijvendheid in de energietransitie is definitief gepasseerd”, aldus voorzitter Ed Nijpels van de Borgingscommissie Energieakkoord die toeziet op het naleven van de afspraken.

Volgens Nijpels liggen de doelen van het Energieakkoord binnen bereik. Onder meer is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie in 2023 16 procent is. Daarnaast moet het energieverbruik gemiddeld per jaar 1,5 procent omlaag.

Bron: ANP

Terug naar nieuwsoverzicht