Waterschade en dekking lekkage dak

De schade-experts van verzekeraars zetten zich schrap om de schade van de aankomende regenbuien op te nemen. Ondertussen kunnen vastgoedeigenaren nog genoeg zelf doen om ellende te voorkomen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je daken, goot en regenpijpen leeg zijn, adviseert een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

Daklekkage door regenbuien

Donderdagmiddag en -avond trekken voor het eerst in weken weer buien van enige betekenis over ons land. En na een lange periode van droogte betekent dat: extra lekkages. Dat het bijzonder warm is geweest draagt daar ook aan bij: veel daken en goten liggen vol met uitgedroogde blaadjes en takjes van naburige bomen, en zijn onder invloed van de hitte ook nog eens vervormd.

Waterschade en dekking verzekering

Voor welke schade bestaat nu eigenlijk dekking onder een verzekeringsovereenkomst?

De vergoeding van waterschade zal veelal onder de inboedelverzekering en/of een opstalverzekering geclaimd dienen te worden. Of de waterschade uiteindelijk onder de dekking valt en derhalve vergoed moet worden door de verzekeraar, zal afhangen van wat partijen (verzekerde en verzekeraar) met elkaar zijn overeengekomen en wat de exacte oorzaak is van de waterschade. Hoe is de waterschade bijvoorbeeld ontstaan?

Slecht onderhoud dak of goot

De meeste polisvoorwaarden kennen verder een uitsluitingsclausule waarin is bepaald dat wanneer sprake is van slecht onderhoud de schade die daardoor is ontstaan niet gedekt is.

Terug naar nieuwsoverzicht