Bouwbesluit: alle kantoren moeten naar energielabel C

De tijd van de vrijblijvendheid is voorbij. De komende jaren moeten ondernemers serieus aan de slag met de verduurzaming van hun kantoor. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde Bouwbesluit. Met ingang van 2023 moet elk kantoor over minimaal energielabel C beschikken.

Een energielabel C komt neer op een Energie-index van 1,3 of beter. Voldoet een kantoor op 1 januari 2023 niet aan deze eis, dan mag het pand niet langer als kantoor worden gebruikt.

Er zijn enkele uitzonderingen voor de verplichting. De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties minder dan 50 procent is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 vierkante meter is
  • het gaat om rijksmonumenten
  • de maatregelen die nodig zijn om een energie-index van 1,3 te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.
Uitzonderingen

Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen, maar er zijn er nog meer. Daarom heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een handige beslisboom gepubliceerd die ondernemers wegwijs maken in de regeling. De beslisboom kunt u hier raadplegen.

Beslisboom

Verder heeft de RVO de Energiebesparingsverkenner Kantoren gepubliceerd. Deze bevat handige tips en concrete handvatten om aan de verplichting voor het C-label te voldoen. Ook vindt u hierin inschattingen van de kosten, besparingen en terugverdientijd.

Duurzaam dak

Beschikt uw kantoorpand over een plat dak, dan heeft u al veel vierkante meters tot uw beschikking om uw pand energiezuiniger te maken. Te denken valt daarbij aan een groen dak, een luchtzuiverend ecodak, en/of zonnepanelen.

onze andere Projecten

Bedrijfsgebouwen CBS transparante samenwerking daken

Wie kiest voor Kewodak, kiest voor ervaring, helderheid en betrokkenheid.

Dakrenovatie schoolgebouw Alphen aan den Rijn

De platte daken van een Alphense basisschool gaven de nodige problemen.

Groene dakrenovatie: VVE krijgt complete tuin op dak

Kewodak renoveert platte daken voor de Vereniging Van Eigenaren (VVE).
Contact ons