Gooi uw dak in de strijd tegen de stikstofcrisis

De uitspraak eind mei van de Raad van State over de stikstofaanpak van de Nederlandse overheid heeft veel teweeggebracht. Vergunningsaanvragen liepen vast, bouwprojecten kwamen stil te liggen. Intussen beraadt de regering zich op een nieuwe benadering. Maar ook bedrijven, VvE’s en scholen kunnen een steentje bijdragen – via hun platte dak!

In het Programma Aanpak Stikstof, waar de Hoge Raad een streep door heeft gezet, werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. Volgens de Hoge Raad schiet die aanpak echter tekort.

Feit en fictie

Gelukkig hoeven we voor een efficiënte aanpak niet op onze overheid te wachten. Nederlanders die samen de handen ineenslaan voor een duurzame toekomst kunnen al per direct een verschil maken. Nu is het wel belangrijk om feit van fictie te scheiden: stikstof is niet slecht. Bijna 80 procent van de lucht bestaat uit stikstof. Dit is niet schadelijk voor mens en milieu. Andere vormen van stikstof, stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3), zijn dat echter wél.

Schadelijke fijnstoffen

Heeft u een groot plat dak, zoals veel bedrijven, appartementencomplexen en onderwijsinstellingen, dan heeft u een middel in handen om de lucht te zuiveren van schadelijke secundaire fijnstoffen. En hoe groter de oppervlakte, hoe sterker het effect. De oplossing heet in de volksmond een ‘wit dak’. Wij spreken liever van een luchtzuiverend ecodak, omdat een pot witte verf een dak wel koeler maakt, maar nauwelijks positieve effecten heeft op het milieu. De verschillen tussen witte daken en luchtzuiverende ecodaken leggen we hier uit.

Speciale coating

Een luchtzuiverend ecodak bevat naast de witte leislag ook een speciale coating (Air Care). Onder invloed van de zon werkt deze als katalysator, waardoor het schadelijke stikstofoxide en zwaveloxide omzet in klimaatneutrale stoffen. Door dit luchtzuiverende effect wordt fijnstof in de lucht gereduceerd. Bovendien zijn deze daken 100 procent recyclebaar en profiteert u van een temperatuurverlagende werking. Nee, een alomvattende oplossing voor de stikstofcrisis is het niet. Daarvoor is een grotere transitie nodig. Maar de positieve effecten van een ecodak op het milieu staan buiten kijf. Laat het kabinet maar nadenken over een nieuwe aanpak, u weet in elk geval wat ú te doen staat.

onze andere Projecten

Bedrijfsgebouwen CBS transparante samenwerking daken

Wie kiest voor Kewodak, kiest voor ervaring, helderheid en betrokkenheid.

Dakrenovatie schoolgebouw Alphen aan den Rijn

De platte daken van een Alphense basisschool gaven de nodige problemen.

Groene dakrenovatie: VVE krijgt complete tuin op dak

Kewodak renoveert platte daken voor de Vereniging Van Eigenaren (VVE).
Contact ons