Wat zijn de regels voor VvE’s over regenafvoer?

De zomer zit erop: donkere, regenachtige periodes staan weer voor de deur. In een dichtbebouwd land als Nederland is het belangrijk dat regenwater goed wordt afgevoerd. Met name bij appartementencomplexen kan een overvloed aan regenwater voor problemen zorgen. Wat moeten Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) hierover weten?

Regels omtrent gebouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Dit ‘regelboek’ heeft als doel de samenhang binnen de bouwregelgeving te bevorderen en de regeldruk te verminderen. Naast onderwerpen als brandveiligheid en ventilatie bevat het Bouwbesluit ook regels over hemelwaterafvoer. Voor VvE’s is het van belang op de hoogte te zijn van deze bepalingen.

Regenwater in Bouwbesluit 2012

Voorschriften met betrekking tot hemelwater zijn terug te vinden in Artikel 6.17: ‘Afvoer van hemelwater’. Dit artikel stelt:

  1. Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening.
  2. Een binnen een bouwwerk gelegen voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater is, bepaald volgens NEN 3215, lucht- en waterdicht.
Subsidies

In oudere gebouwen wordt regenwater nog vaak afgevoerd via het riool, maar er is een kentering gaande. Steeds vaker wordt het hemelwater losgekoppeld van het riool. Hierdoor wordt de riolering minder belast, neemt de wateroverlast af en wordt het slootwater in de buurt aangevuld.Voor VvE’s is het belangrijk om te weten dat sommige gemeenten subsidies verlenen om deze transitie te realiseren. Vaak betreft dit een subsidie die per vierkante meter dak. Het is dan ook aan te raden contact op te nemen met uw gemeente om te zien of, en zo ja welke, subsidiemogelijkheden er zijn om wateroverlast tegen te gaan.

onze andere Projecten

Bedrijfsgebouwen CBS transparante samenwerking daken

Wie kiest voor Kewodak, kiest voor ervaring, helderheid en betrokkenheid.

Dakrenovatie schoolgebouw Alphen aan den Rijn

De platte daken van een Alphense basisschool gaven de nodige problemen.

Groene dakrenovatie: VVE krijgt complete tuin op dak

Kewodak renoveert platte daken voor de Vereniging Van Eigenaren (VVE).
Contact ons