Vijf dingen die u moet weten over een brandwerend dak

Een uitslaande brand kan grote gevolgen hebben voor een bedrijf, school of appartementencomplex. Zowel gebouwen als mensen lopen bij een brand gevaar. Met brandvertragende dakbedekking kan de schade echter beperkt blijven. Dit is wat u moet weten over brandwerende daken.

1. Rook gevaarlijker dan vuur

Mensen die te maken krijgen met een brand hebben (op termijn) vaak meer last van de vrijgekomen rook dan van het vuur zelf. Cijfers wijzen uit dat bij branden vaak meer slachtoffers te betreuren zijn door de rook dan door het vuur. Een brandwerend dak bevat expandeerbaar grafiet (lees hier meer). Dit zorgt voor brandvertraging én rookonderdrukking.

2. Met halogeen rookgassen te lijf

Daken van IKO graphite zijn vrij van halogeen, waardoor er geen toxische effecten optreden bij plaatsing of bij brand (en de bijbehorende vrijgekomen halogeenverbindingen). Deze daken scoren dan ook gunstig met betrekking tot de emissie van schadelijke halogeenverbindingen. Dit in tegenstelling tot daken die PVC en CPE bevatten.

3. Laag CO-gehalte

De boosdoener bij rook tijdens een brand? Dat is de stof koolstofmonoxide. Brandwerende daken vallen echter op door het lage CO-gehalte bij een brand.

4. Minder hitte

Hitte zorgt voor snelle uitbreiding van vuur. Hoe lager de temperatuur tijdens een brand, hoe meer tijd er is voor evacuatie en brandblussen. Een brandwerend dak vertraagt het vuur, onder meer vanwege de lage hitte-afgifte. Deze bedraagt slechts de helft van standaard polyester membraan. Door de gecontroleerde warmtestraling is er geen sprake van zogeheten hittepieken.

5. Voldoet aan normen

De brandwerende daken van IKO graphite zijn uitgebreid getest voor Europese normen voor brandveiligheid. Wat blijkt? Deze daken behalen ruimschoots de Europese normen op dit vlak. De daken zijn dan ook gecertificeerd voor de categorieën t1 tot en met t4.

onze andere Projecten

Bedrijfsgebouwen CBS transparante samenwerking daken

Wie kiest voor Kewodak, kiest voor ervaring, helderheid en betrokkenheid.

Dakrenovatie schoolgebouw Alphen aan den Rijn

De platte daken van een Alphense basisschool gaven de nodige problemen.

Groene dakrenovatie: VVE krijgt complete tuin op dak

Kewodak renoveert platte daken voor de Vereniging Van Eigenaren (VVE).
Contact ons