Provincie Zuid-Holland publiceert handreiking voor multifunctioneel dak

Wie regelmatig artikelen leest van ons online Kenniscentrum, weet inmiddels dat de mogelijkheden met platte daken eindeloos zijn. Maar met welke technische en financiële aspecten moet je precies rekening houden bij het vergroenen van je dak?

Om een antwoord te geven op die vraag, heeft de Provincie Zuid-Holland de handreiking ‘Combineren zon, water en groen’ gepubliceerd. In deze handreiking, die je hier kunt raadplegen (pdf), zet de provincie uiteen hoe een multifunctioneel dak helpt in de strijd tegen hittestress en wateroverlast.

Groen of wateropslag

“De Provincie Zuid-Holland stimuleert het opwekken van duurzame energie door zonnepanelen en vindt het belangrijk dat iedereen voorbereid is op het veranderende klimaat”, staat te lezen in het document. Volgens de provincie – wij zeggen het al langer! – is de aanleg van zonnepanelen hét moment om ook groen of wateropslag toe te voegen aan het dak.

Kosten

De provincie hoopt met de handreiking de mogelijkheden beter onder de aandacht brengen bij dakeigenaren. Het document geeft inzicht in de kosten, draagkracht van daken en de meeropbrengst van zonnepanelen, en wat de effecten van maatregelen zijn op de temperatuur van het gebouw en de biodiversiteit.

Instectenhotels

Naast beplanting en wateropslag is het ook mogelijk om bijenkasten en insectenhotels te plaatsen. Onze dakmakers informeren je graag over alle mogelijkheden om je dak in te zetten voor de klimaattransitie!

onze andere Projecten

Bedrijfsgebouwen CBS transparante samenwerking daken

Wie kiest voor Kewodak, kiest voor ervaring, helderheid en betrokkenheid.

Dakrenovatie schoolgebouw Alphen aan den Rijn

De platte daken van een Alphense basisschool gaven de nodige problemen.

Groene dakrenovatie: VVE krijgt complete tuin op dak

Kewodak renoveert platte daken voor de Vereniging Van Eigenaren (VVE).
Contact ons