Krijgt u straks verplicht zonnepanelen op uw dak?

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om gebouweigenaren te verplichten zonnepanelen op hun dak te bevestigen. Dit staat in het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’, waarvoor de consultatieperiode is gestart.

De wijziging is bedoeld om gemeenten de mogelijkheid te geven ‘juridisch bij te sturen’ wanneer verduurzaming ‘niet van onderop wordt opgepakt’, klinkt het dreigend in de toelichting.

Meer zeggenschap

De regeling is bedoeld voor bedrijven die niet onder de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)-eisen vallen. Deze regeling verplicht eigenaren van nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen. Door de wijziging geeft de landelijke overheid gemeenten meer zeggenschap over de energietransitie.

Lokale subsidies

“Als een dak door de ligging ongeschikt is voor duurzaam gebruik, of als er op de locatie geen vraag naar duurzame energie is (omdat er al een andere bron is), is het niet proportioneel om toch maatregelen aan het dak te moeten treffen. Alleen op lokaal niveau kunnen we deze afwegingen maken”, staat te lezen in de conceptnota. Gebouweigenaren die verplicht worden panelen te plaatsen, kunnen een beroep doen op lokale subsidies, belastingvoordelen en de SDE++. Een andere optie is om het dak aan een derde partij beschikbaar stellen, zoals een energiemaatschappij.

De consultatie duurt tot en met 5 februari 2021.

onze andere Projecten

Bedrijfsgebouwen CBS transparante samenwerking daken

Wie kiest voor Kewodak, kiest voor ervaring, helderheid en betrokkenheid.

Dakrenovatie schoolgebouw Alphen aan den Rijn

De platte daken van een Alphense basisschool gaven de nodige problemen.

Groene dakrenovatie: VVE krijgt complete tuin op dak

Kewodak renoveert platte daken voor de Vereniging Van Eigenaren (VVE).
Contact ons