VVE profiteert van subsidies groene platte daken

Ondanks dat er veel subsidiemogelijkheden zijn verdwenen, zijn er voor VvE’s nog genoeg mogelijkheden, zowel landelijk als regionaal. Zo heeft menige Nederlandse gemeente geld gereserveerd voor duurzame investeringen.

Diverse gemeenten in Nederland verstrekken subsidies voor het aanleggen van groene daken. Helaas is er nu geen landelijke regeling en is het per gemeente anders geregeld.

Een aantal voorbeelden voor groene daken

Voor Den Haag is de subsidieregeling 40% van de aanlegkosten tot € 10.000,-.
In Rotterdam varieert het van € 25,- tot € 30,- per m2 groendak. En voor het waterschap Aa en Maas geldt een een subsidie van 30% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van € 5.000,-.

Overweegt u als vereniging van eigenaren de aanleg van een groendak, controleer dan eerst bij uw gemeente of ze subsidie verstrekken én of er nog voorzieningen beschikbaar zijn, want vaak geldt op=op.

Is de subsidiepot niet toereikend, dan kan het lonend zijn het nieuwe jaar af te wachten om te kijken of de subsidie nog geldt en zo ja hoe hoog deze is.

Terug naar nieuwsoverzicht