Biedt met uw dak vogels een veilig thuis

Het stedelijk gebied in Nederland groeit. Tegelijkertijd neemt het aantal stadsvogels af. Het één heeft met het ander te maken: als we met groene daken inclusiever kunnen bouwen, krijgen zowel mensen als vogels er een meer prettige leefomgeving voor terug.

‘Elk dak een vegetatiedak’, kopte de website van Vogelbescherming onlangs. In het artikel betoogt Jip Louwe Kooijmans dat bouwers meer rekening moeten houden met vogels. Die zouden namelijk de stad uit worden gejaagd door alle grauwe beton en zwarte bitumen.

Ongebruikte ruimte

“Van alle gebouwen heeft de helft een plat dak en deze ruimte wordt veelal niet gebruikt. Dat is vreemd in een land waar juist ruimte een beperkende factor is”, schrijft Kooijmans. Dit wordt bevestigd door hoogleraar energietransitie Jan Rotmans, die onlangs becijferde dat er op Nederlandse daken 2,5 miljard vierkante meter aan hard oppervlak beschikbaar is. Een vegetatiedak is volgens Vogelbescherming de oplossing. “Het biedt extra leefgebied voor vogels én heeft veel voordelen voor mensen: het vangt de piekbelasting van onze riolen op tijdens de steeds frequenter voorkomende hoosbuien en omdat het dak water vasthoudt, koelt het de stad tijdens hittegolven.”

Transitie versnellen

In het huidige tempo zou het 750 jaar duren tot alle daken zijn omgevormd tot retentiedak, terwijl – Kooijmans wijst daar terecht op – een dak elke dertig jaar aan vervanging toe. De transitie kan dus veel sneller. Groene daken zijn te combineren met retentiedaken, die water vasthouden en daarmee het riool ontzien tijdens hevige stortbuien. Ook zijn groene daken uitstekend geschikt voor bijenkasten en insectenhotels. Heeft uw organisatie een groot plat dak en wilt u bijdragen aan een groene, meer duurzame woon- en werkomgeving? Neem dan contact op met de dakmakers van Kewodak.

onze andere Projecten

Bedrijfsgebouwen CBS transparante samenwerking daken

Wie kiest voor Kewodak, kiest voor ervaring, helderheid en betrokkenheid.

Dakrenovatie schoolgebouw Alphen aan den Rijn

De platte daken van een Alphense basisschool gaven de nodige problemen.

Groene dakrenovatie: VVE krijgt complete tuin op dak

Kewodak renoveert platte daken voor de Vereniging Van Eigenaren (VVE).
Contact ons