Adem vrij dankzij… uw dak!

Als het gaat om luchtverontreiniging zijn we al snel geneigd te denken aan een metropool als New Delhi in India waar mensen standaard met een mondkapje de straat op gaan. Vergeleken dáárbij, en bij andere grote steden in een wereld met een sterk vervuilde lucht, lijkt het in Nederland wel mee te vallen. Maar voor u opgelucht adem haalt: het valt niet mee!

In Nederland sterven er jaarlijks 11.000 mensen een vroegtijdige dood als gevolg luchtverontreiniging. World Health Organization (WHO) waarschuwt dat door het dagelijks inademen van vervuilde lucht de kans op astma, longkanker en hart- en vaatziekten enorm toeneemt. Ze schat dat zo’n 34 procent van alle beroertes en 27 procent van alle hart- en vaatziekten veroorzaakt wordt door luchtvervuiling.

Akkoord

Recent besloten tientallen Nederlandse gemeenten, provincies en het Rijk de luchtvervuiling een halt toe te roepen en sloten het zogenaamde Schone Lucht Akkoord (SLA). In dit akkoord staan tal van maatregelen genoemd die sectoren als de scheepvaart, industrie, landbouw en bouwsector zullen nemen om de vervuiling door stikstofdioxide en fijnstof terug te dringen. Het doel is om uiterlijk 2030 een gezondheidswinst van 50% te behalen. Het Rijk trekt voor de periode 2020-2023 alleen al 50 miljoen euro uit, gemeenten en provincies nog eens tientallen miljoenen.

Werking

Een relatief nieuw, maar verbluffend effectief, wapen in de strijd tegen luchtverontreiniging is het luchtzuiverende dak. Deze dakbedekking zuivert de lucht van schadelijke stoffen. Voor wie precies wil weten hoe het werkt: de dakbedekking heeft een toplaag van natuursteenkorrels die een coating van titaniumdioxide bevat. Samen met de zon (UV-licht) zorgt die ervoor dat de schadelijke stoffen NOx (stifstofoxide) en SOx (zwaveloxide) worden omgezet in onschadelijke, milieuneutrale stoffen, die weer worden meegevoerd door de wind of met het regenwater van het dak afspoelen. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten van woonwijken, appartementencomplexen en bedrijfspanden biedt deze toepassing ongekende mogelijkheden.

Effect

Luchtzuiverende dakbedekking is op elk dak toepasbaar en heeft ook nog eens een aanzienlijk langere levensduur dan normale daken. Over levensduur gesproken, bij grootschalige toepassing kon het nog wel eens een positief effect hebben op ons aller levensduur. Wie denkt dat dat wel héél optimistisch is: 1 m² van deze dakbedekking zuivert per jaar de lucht voor 12 mensen. En: 100 m² zuivert zo veel lucht als een auto over 15.000 kilometer vervuilt.

Investering

Het mooie is dat een luchtzuiverend dak geen extra tijd of moeite kost als het gaat om aanleg of onderhoud. Na aanleg doen zon, regen en wind de rest. Ondertussen levert het dak wel een aanzienlijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en daarmee aan onze gezondheid. Het kon nog wel eens zijn dat het dankzij uw dakbedekking is dat u nooit met een mondkapje de straat op zal hoeven…

onze andere Projecten

Bedrijfsgebouwen CBS transparante samenwerking daken

Wie kiest voor Kewodak, kiest voor ervaring, helderheid en betrokkenheid.

Dakrenovatie schoolgebouw Alphen aan den Rijn

De platte daken van een Alphense basisschool gaven de nodige problemen.

Groene dakrenovatie: VVE krijgt complete tuin op dak

Kewodak renoveert platte daken voor de Vereniging Van Eigenaren (VVE).
Contact ons