MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Kewodak onderneemt duurzaam. Waarom? Omdat Kewodak het belangrijk vind om een optimale balans te bereiken tussen mens, milieu en bedrijf. Kewodak wil graag een winstgevend bedrijf zijn waar de medewerkers en klanten zich betrokken bij voelen en waar het milieu zo min mogelijk schade van ondervindt.

Dat brengt Kewodak in de praktijk aan de hand van de 3 P’s: People, Planet, Profit.

People

Ons bedrijf bestaat bij de gratie van onze medewerkers, klanten en leveranciers. Daarom:

 • Faciliteren wij onze medewerkers in de ontwikkeling van hun vakmanschap.
 • Zijn wij een erkend leer-en stagebedrijf.
 • Werken wij mee aan het testen van nieuwe duurzame methodes en producten samen met leveranciers, opdrachtgevers en onderzoeksinstellingen.
 • Hebben wij continue aandacht voor veiligheid en preventie van ziekteverzuim.
 • Vinden wij onze directe omgeving van belang en zijn wij trotse sponsor van diverse sportverenigingen, evenementen  en goede doelen (o.a. de voedselbank en koninklijk maxima centrum).

Planet

Wij willen voldoen aan de behoeften van huidige generaties zonder de mogelijkheden van volgende generaties te verkleinen. Daarom:

 • Werken wij actief aan de vermindering van het energie- en brandstofverbruik. Onze bedrijfs-/ werkruimte draait volledig op zonne-energie en daarop laden wij tevens onze elektrische voertuigen op.
 • Proberen we de afvalstroom te verminderen en hergebruik mogelijk te maken o.a. door een betere scheiding van afval.
 • Vragen wij leveranciers om goederen te leveren zonder (onnodig) verpakkingsmateriaal.
 • Verminderen wij onze reiskilometers door onze werkzaamheden op locatie zo goed mogelijk te concentreren en met elkaar mee te rijden.
 • Werken we inmiddels vrijwel geheel papierloos.

 

Profit

Wij willen een succesvol en winstgevend bedrijf zijn. Voor nu en in de toekomst. Maar niet ten koste van alles. Daarom optimaliseren wij ons bedrijfsresultaat door:

 • De faal- en herstelkosten zo klein mogelijk te houden.
 • Werk in relevante situaties uit te besteden aan vaste partners.
 • Het minimaliseren van logistieke, vervoers- en energiekosten.
Contact ons