Een groen dak voor isolatie: goede keuze voor zomer?

Groene daken worden steeds populairder. Begrijpelijk, want begroeide daken hebben veel voordelen en worden bovendien (vaak) gesubsidieerd. Eén voordeel dat vaak wordt genoemd, is dat een groen dak isolerend werkt. Hoe zit dat precies?

Veel mensen zijn benieuwd naar de isolerende effecten van groene daken. Maar de informatie hierover op internet is niet altijd eenduidig. Om duidelijkheid te scheppen: groene daken dragen zeker bij aan een betere isolatie, maar dit is wel van verschillende factoren afhankelijk. Een met plantjes begroeid dak reflecteert zonlicht, waardoor die in mindere mate binnendringt in woning, school of bedrijfspand. Ook verdampt het vocht, wat voor extra verkoeling zorgt.

Verschillen in isolatiewaarde

Elk groen dak verhoogt de isolatiewaarde van een dak, maar er zijn wel verschillen. De isolatiewaarde van een gras-kruidenvegetatiedak ligt bijvoorbeeld aanzienlijk hoger dan dat van een sedumdak. Maar een sedumdak verhoogt de isolatiewaarde van je dak toch met ongeveer 0,3 m2.K/W – dat is toch mooi meegenomen! In de winter is het isolerende effect minder, omdat de substraatlaag (koud) water vasthoudt. De temperatuur van een begroeid dak ligt op zomerse dagen tot wel 30 graden lager dan een zwart bitumen dak. De isolatiewaarde in de zomer is wel afhankelijk van de dikte van de groene laag en de (substraat)laag eronder. Voor een goed isolerend vegetatiedak is het dan ook noodzakelijk dat het dak zelf, onder de waterdichte laag, voldoende isolatiemateriaal bevat.

Afvoer regenwater

Hoewel het isolerende effect dus afhankelijk is van verschillende factoren, zijn er veel meer redenen om voor een groen dak te kiezen. Het zorgt voor een betere afvoer van regenwater, heeft een zuiverende werking op de omgevingslucht en vergroot de biodiversiteit in de leefomgeving. Daarnaast beschermt een groen dak de dakbedekking tegen UV-licht, waardoor de levensduur van de dakbedekking wordt verlegd. “Groene daken bieden levend groen op een plek die anders steenachtig zou zijn en ze dragen bij aan een gunstiger microklimaat in onze steden omdat het vastgehouden water geleidelijk aan de atmosfeer wordt afgestaan”, aldus de website Duurzaam Gebouwd. “Hiermee samen hangen ook financiële voordelen: een studie van de Ryerson University acht forse besparingen mogelijk op de kosten voor piekberging van hemelwater en op het verminderen van het ‘Heat-Island’-effect in stedelijk gebied.”

onze andere Projecten

Bedrijfsgebouwen CBS transparante samenwerking daken

Wie kiest voor Kewodak, kiest voor ervaring, helderheid en betrokkenheid.

Dakrenovatie schoolgebouw Alphen aan den Rijn

De platte daken van een Alphense basisschool gaven de nodige problemen.

Groene dakrenovatie: VVE krijgt complete tuin op dak

Kewodak renoveert platte daken voor de Vereniging Van Eigenaren (VVE).
Contact ons