Kewodak DNA

Onder ons DNA verstaan we de manier waarop onze medewerkers bijdragen aan het verkleinen van de ecologische footprint, en hoe wij met elkaar omgaan. Noem het, hoe we ons gedragen.

-We hechten veel belang aan het welzijn van onze medewerkers. Zo zetten we niet alleen in op een gezonde, maar ook een veilige werkomgeving. We volgen de regel- en wetgevingen strikt op en streven naar ‘zero accidents’.

-Daarnaast focussen we ook op duurzame mobiliteit, digitalisering en ergonomie en motiveren we onze medewerkers om mee te gaan in onze initiatieven.

-Wij zijn absoluut gekant tegen kinderarbeid en discriminatie. De werkomstandigheden van iedereen waarmee Kewodak de Dakmakers (on)rechtstreeks werkt, moeten dan ook optimaal zijn.

-Onze productiemedewerkers participeren in de veiligheidsdoelstellingen en kwaliteitsprogramma’s van Kewodak. Met diverse incentiveprogramma’s wordt dit aangemoedigd.

Mobiliteit

Wij voeren een actief beleid omtrent carpooling en stellen een bovengrens aan de CO2-uitstoot voor onze wagens. Diesel rijden wordt ontmoedigd, elektrisch rijden wordt gestimuleerd. Binnen elke categorie is elektrisch rijden mogelijk. Op onze terrein staan dan ook onze eigen laadpalen. Waar mogelijk zien we ook volledig af van reizen.

Kantoor

Op ons kantoor beperken we het gebruik van single-use plastics actief tot een minimum. We zetten ook verder in op digitalisering. Voor interne en externe communicatie, maken we steeds vaker gebruik van conference calls. Digitaal werken, vermindert ook het papierverbruik. We gebruiken zoveel mogelijk verantwoord geproduceerd papier (FSC) en nemen drukwerk uitsluitend af van (preferred) suppliers die de juiste milieucertificaten hebben.

SDG’s

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn in 2015 vastgesteld door de internationale gemeenschap als onderdeel van de VN-Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, waarmee landen van de wereld gezamenlijk beloofden armoede uit te bannen, duurzame en inclusieve ontwikkelingsoplossingen te vinden, ieders mensenrechten te waarborgen en zorg te dragen in het algemeen dat er in 2030 niemand achterblijft.

Er zijn 17 SDG’s gedefinieerd, met 169 bijbehorende doelstellingen, die tegen 2030 moeten worden bereikt. Ze pakken de mondiale uitdagingen aan waarmee de wereld wordt geconfronteerd en pakken alle dimensies van duurzame ontwikkeling op een evenwichtige en geïntegreerde manier aan.

Kewodak focust op 5 van deze doelstellingen om zo een positieve en constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Agenda 2030. We zijn vastbesloten om deze SDG’s in al ons beleid te implementeren.

Deelname aan duurzaamheidsinitiatieven

Op lokaal niveau nemen wij deel aan diverse duurzaamheidsinitiatieven.

Kewodak is gevestigd op industrieterrein Heimanswetering. Door plaatsing van ons eigen zonnedak zijn we nu voor 80 % energieneutraal en willen in 2030 dit volledig zijn.