Woningcorporatie Pijnacker duurzaam isolerende daken

Dakrenovatie Pijnacker

Pijnackerse woningcorporatie duurzaam isolerende daken

Zes woonblokken van de Pijnackerse woningcorporatie Rondom Wonen hebben een nieuwe isolatie en duurzame bitumen dakbedekking. Tijdens de werkzaamheden was een goede samenwerking noodzakelijk zodat huurders weinig tot geen overlast ondervonden van de dakrenovatie. Regelmatig hielden de corporatie en Kewodak inspecties op het dak zodat Rondom Wonen altijd geïnformeerd was over de stand van zaken.

 

Subsidie dakbedekking en isolatie

Daarnaast heeft Kewodak samen met de woningcorporatie gekeken naar de fiscale voordelen, waarbij de platte daken direct in aanmerking kwamen voor de nodige voordelen.

Dubbele zekerheid

De corporatie kiest alleen voor een erkende dakdekkersbedrijf, mede doordat Kewodak voldoet aan hoge kwaliteitseisen en aan de normen van de vakrichtlijn mocht zij deze renovatie uitvoeren. De corporatie is gegarandeerd van optimale kwaliteit. Niet alleen in de uitvoering, maar ook in de materialen en de keus van het dakbedekkingssysteem. Die garantie wordt geborgd door een onafhankelijk waarborgfonds Dakmerk, 10 jaar lang!

Dakrenovatie Pijnacker succesvol afgerond

De dakrenovatie van de zes woonblokken in Pijnacker werd binnen de afgesproken termijn opgeleverd. Dit ondanks zware weersomstandingheden met erg veel regen.

Contact ons