Zonne-energie in Nederland in 2011 sterk gegroeid

Dit zijn twee van de bevindingen van het ‘National PV Survey Report‘ (pdf), dat Ecofys heeft opgesteld in opdracht van Agenstchap NL en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Het vertegenwoordigt een analyse van de Nederlandse fotovoltaïsche markt in 2011.

De totale geïnstalleerde capaciteit eind 2011 was naar schatting 131MW. Terwijl de Nederlandse regering had gesneden in alle directe subsidiesteun voor PV voor huishoudens, kwam er een impuls van lokale en nationale initiatieven van grootschalige inkoopacties om de prijzen van de panelen en de installatie ervan te verminderen.

Dit resulteerde in een terugverdientijd van minder dan 10 jaar voor huishoudens, waar salderen is toegestaan. Daarnaast daalde de wereldwijde prijsontwikkeling met 30% in de laatste maanden van 2011, die leidde tot een voortdurende toename van de geïnstalleerde capaciteit in 2012.

Een nieuwe steunregeling wordt opgezet door de Nederlandse overheid voor alle grootschalige installaties voor duurzame energie. Er wordt nadruk gelegd op kostenreductie en het uitvoeren van de goedkoopste opties. Er werd 50 MW toegekend voor het 9ct/kWh basistarief onder de SDE + regeling. Dit basistarief staat garant voor een subsidie bovenop de normale marktprijs.

Terug naar nieuwsoverzicht