Vijftien jaar Dakmerk, vijftien jaar zekerheid

Toch bestaat de kwaliteitsorganisatie die er op toeziet dat haar erkenninghouders daken maken volgens de strengste richtlijnen, pas vijftien jaar.

Vijftien jaar geleden wordt Dakmerk opgericht met het doel om opdrachtgevers zekerheid te bieden. Het ministerie van Economische Zaken erkent Dakmerk als enige keurmerk voor de dakenbranche. Een keurmerk dat wordt verstrekt omdat erkenninghouders zich verplichten om te werken volgens strikte richtlijnen die gelden voor de uitvoering en het materiaalgebruik. En het toezicht daarop door onafhankelijke derden zal streng zijn, weten de bedrijven als ze tot de organisatie toetreden. Het zijn slechts een paar instrumenten die Dakmerk vanaf dag 1 zal inzetten om de opdrachtgevers optimale zekerheid te bieden.

En is dat doel bereikt? “Ik denk dat zelfs de grootste criticaster deze vraag met een volmondig ja zal beantwoorden,” zegt Lo Stuip, directeur van Dakmerk.

“Maar er is in die achterliggende jaren nog wel meer gepresteerd. Ik overdrijf niet als ik zeg dat Dakmerk een bijdrage aan de ontwikkeling van de hele dakensector heeft geleverd.”

Een deel van het succes heeft Dakmerk te danken aan wat misschien aangeduid mag worden als strenge selectie aan de poort. Immers niet elk dakbedekkingsbedrijf kan zomaar Dakmerk erkenninghouder worden. Met accountantsverklaringen moet worden aangetoond dat het bedrijf over een groot aantal jaren zijn verplichtingen is nagekomen, dat het solvabel is, de interne kwaliteitsbewaking op orde heeft en er duidelijke procedures zijn voor onderhoud en klachtenbehandeling. Dakmerk erkenninghouders zijn dan ook allemaal gecertificeerd.

bron (dakmerk)

Terug naar nieuwsoverzicht