Opslag op energierekening voor duurzame energie

De opslag en de SDE+ regeling gaan in 2013 van start. Door deze heffing, die al in het regeerakkoord was aangekondigd, wordt duidelijker welk bedrag burgers en bedrijven betalen voor de stimulering van duurzame energie. In 2013 is het budget voor SDE+ 100 miljoen euro, in 2014 200 miljoen euro en in 2015 300 miljoen euro. Op lange termijn (2028) bedraagt het budget structureel 1,4 miljard euro.

Voor een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik levert dit een verhoging van de energierekening op die oploopt van ongeveer 8 euro per jaar in 2013 naar zo’n 25 euro per jaar in 2015. De opslag kan in 2028 oplopen tot ongeveer 120 euro per jaar.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stelt de precieze hoogte van de heffing vast. De opslag drukt in principe in gelijke mate op het gebruik van elektriciteit en aardgas. Verder moeten huishoudens en bedrijven ieder de helft bijdragen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid


Terug naar nieuwsoverzicht