Oproep om € 600 mln vrij te maken voor circulaire economie

€ 600 mln investeren in de transitie naar een circulaire economie, dat is volgens een groep ondernemers, bestuurders en wetenschappers de opdracht voor het nieuwe kabinet. Dit schrijven zij in een brief aan informateur Gerrit Zalm.
In januari werd het zogeheten Grondstoffenakkoord getekend door het kabinet en grote maatschappelijke partijen als werkgeverskoepel VNO-NCW, vakbond FNV en Stichting Natuur & Milieu. Daarin werd afgesproken vijf transitieagenda’s op te stellen voor de sectoren biomassa en voedsel; kunststoffen; maakindustrie; bouw en consumptiegoederen. De opstellers van de brief zijn de vijf voorzitters die elk een deeltransitie begeleiden, onder wie Jos Keurentjes, chief scientific officer van TNO, Fried Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie en ondernemer en publicist Annemarie Rakhorst.
Hergebruik goederen
Een circulaire economie zorgt voor maximaal hergebruik van goederen en grondstoffen. De groeiende wereldbevolking en het toenemende welvaartsniveau zetten groeiende druk op de behoefte aan grondstoffen. De afhankelijkheid van grondstoffen leidt ook tot geopolitieke nadelen voor Nederland.
Circulaire economie moet tot overheidsspeerpunt worden gemaakt en er moet een gezamenlijke visie en coördinatie van de overheid zijn. Den Haag moet ook het goede voorbeeld geven als launching customer en inkoper/investeerder. Marktpartijen zijn bereid hun koers te verleggen en fors te investeren, maar de overheid is nodig voor de opstartfase en aanpassing van de vereiste wet-en regelgeving. Het Grondstoffenakkoord omvat de ambitie om voor 2050 in Nederland een circulaire economie te realiseren. In 2030 zou er al 50% minder gebruik moeten worden gemaakt van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).