Nederlandse steden slecht voorbereid op extreem weer

Vorige week (augustus) stonden kelders en wegen in het zuiden van het land weer even blank: steeds vaker krijgt Nederland te maken met wateroverlast en overstromingen door korte, maar hevige hoosbuien. Anderzijds nemen ook langdurige droogte- en hitteperioden toe. Met de gevolgen van die grillige, extreme weersomstandigheden wordt bij de inrichting van het stedelijk gebied nog maar mondjesmaat rekening gehouden, zegt Frans van de Ven, specialist stedelijk waterbeheer bij het kennisinstituut voor deltatechnologie Deltares en aan de TU Delft. Gemeenten handelen volgens hem vaak nog op basis van oude kennis, waardoor hun aanpak achterhaald is.

“Gunstige uitzonderingen daargelaten, zoals bijvoorbeeld Rotterdam dat heel actief werkt aan het klimaatbestendig maken van de stad, hebben de meeste gemeenten er nog niet serieus over nagedacht wat klimaatverandering betekent voor hun rioolstelsel, hun wegen, kabels, leidingen, openbaar groen, waterhuishouding.”

De hoogste tijd, vindt hij, om dat wél te gaan doen. “Bij nieuwbouw kan van meet af aan rekening worden gehouden met veranderende klimaatsinvloeden, maar het grootste probleem vormt de bestaande bouw. Het beste moment om daarin iets te doen, is bij stadsvernieuwing, weg- en rioolrenovatie. Klimaatadaptatie zou moeten worden ingepast in de hele cyclus van groot onderhoud van de stad. Als je de boel toch gaat openbreken, is mijn advies, kijk dan meteen wat je méér kunt doen om extreem weer het hoofd te kunnen bieden. Anders is je kans voor de komende vijftig jaar verkeken. En zul je misschien in de toekomst dure maatregelen moeten treffen, terwijl je stadswijken nu voor relatief weinig geld beter kunt beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.”

Lees hier verder op onze blog of kijk hier verder naar groenedaken op onze site

Terug naar nieuwsoverzicht