Nationaal energie akkoord succesvol van start

Maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid gaven vrijdag bij de Sociaal Economische Raad (SER) de aftrap voor het akkoord.

De SER stemde in “de drukst bezochte vergadering ooit” unaniem voor het groene akkoord. “Dit wordt geen advies aan de overheid, maar een akkoord mét de overheid”, zegt SER-voorzitter Wiebe Draijer in een reactie tegenover NUzakelijk.

“Alle betrokkenen spreken met elkaar af dat ze het eens zijn met de gekozen richting en dat ze hier consequenties aan zullen verbinden.”

De grote animo vanuit vakbonden, energieproducenten, overheid en werkgevers noemt Draijer “een fantastisch signaal”. “Daar moet je gebruik van maken.”

Invulling geven

Het pas gesloten regeerakkoord bevat volgens Draijer een duidelijke ambitie met het streven naar 16 procent hernieuwbare energie in 2020. “Wij geven invulling aan die ambitie.”

Een belangrijke pijler in het akkoord wordt decentrale energieopwekking. Draijer: “We moeten experimenteren om decentrale energie aan te sluiten in het bestaande energienet.”

In de bouwwereld is er volgens Draijer “echt behoefte aan een impuls om de gebouwde omgeving te verduurzamen”. “Daar is de vakbeweging dankzij de extra werkgelegenheid die dit kan opleveren natuurlijk ook blij mee.” Ook de komst van een groene investeringsbank werd door de meeste bij het akkoord betrokken partijen ondersteund.

Groeimotor

Bedrijven die zich bezig houden met “groene” technologie (cleantech-bedrijven) kunnen een groeimotor zijn voor Nederland, zegt Draijer. “Dit is een sector waarmee we geld gaan verdienen. Het gaat niet alleen om duurzaam worden, maar ook om geld verdienen aan duurzame doorbraken.”

“Ondanks dat de economie tegenzit, hebben we de ingrediënten die ons sterker kunnen maken”, aldus de SER-voorzitter.

Bron: nu.nl

Terug naar nieuwsoverzicht