Minder geld voor binnenmilieu scholen

Was hiervoor in 2010 nog een bedrag beschikbaar van ruim tien miljoen euro, in de periode tot en met 2013 trekt de regering hiervoor nog ruim twee miljoen euro per jaar uit. Een deel van het beschikbare geld, 0,7 miljoen euro, is afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Vanaf 2014 wordt geen geld meer uitgetrokken voor het binnenmilieu van scholen.

Terug naar nieuwsoverzicht