Klimaatvoorspelling KNMI is toekomstbestendig

De scenario’s voorspellen hoeveel de temperatuur, neerslag, wind en het zeeniveau de komende vijftig tot honderd jaar zullen veranderen. Met de klimaatscenario’s in de hand wordt onder meer gekeken of er maatregelen nodig zijn zoals het verhogen van dijken, verbeteren van afwatering en het hittebestendig maken van gebouwen.

Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat de grote ijskappen op West-Antarctica en Groenland snel afkalven, Nederland en West-Europa snel opwarmen en dat de hevigheid van extreme buien toeneemt. De klimaatveranderingen gaan deels sneller dan verwacht.

Toch blijven de vier klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006 volledig overeind. Bij het opstellen is rekening gehouden met een aantal recente ontwikkelingen en met een onzekerheidsfactor. De veranderingen vallen nog grotendeels binnen de marges van deze scenario’s. Wel worden de kleine veranderingen in de scenario’s bijgewerkt.

bron: knmi

Terug naar nieuwsoverzicht