Kabinet zal miljoenen extra uittrekken om woningen te verduurzamen

Uit het conceptakkoord dat is bereikt aan de klimaattafel blijkt dat het kabinet honderden miljoenen wil investeren in het verduurzamen van woningen. Het geld dat het kabinet hiervoor opzij zet zal worden uitgegeven aan subsidies voor o.a. isolatiematerialen. Mede door deze extra maatregel wil het kabinet de doelstellingen uit het Klimaatakkoord gaan behalen.

Jaarlijkse 50 miljoen euro

Zonnepanelen Amsterdam

Aan de klimaattafel wordt onder andere gesproken over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Uit het akkoord dat RTL nieuws heet ingezien blijkt onder andere dat men een landelijke programma wil opstarten voor het verduurzamen van woningen. Via dit programma wordt jaarlijks 50 miljoen euro uitgegeven aan een speciale investeringssubsidie voor duurzame energie. Deze investeringssubsidie zal in ieder geval lopen tot 2030. Hierdoor zal de subsidie in totaal honderden miljoenen euro’s gaan kosten. Dit geld zal voornamelijk worden uitgegeven aan de aanschaf van warmtepompen en het subsidiëren van isolatiemaatregelen.

Gebouwgebonden financiering

Naast het lanceren van deze investeringssubsidie wil het kabinet ook een wet aanpassen die zogenoemde gebouwgebonden financiering mogelijk maakt. Een gebouwgebonden financiering is een lening die niet aan persoon, maar aan een woning is gekoppeld. Deze lening kan tijdens een eventuele verkoop overgedragen worden aan een nieuwe eigenaar. Hierdoor hoeft men niet meer te betalen voor investeringen aan een huis na een verkoop, want deze gaan over op de nieuwe eigenaar. Deze manier van financiering is momenteel nog verboden.

Verduurzamen tegen lage kosten

Ook wil het kabinet onderzoek gaan doen naar de oprichting van een speciaal fonds dat het mogelijk moet maken om woningen te verduurzamen zonder dat de eigenaar op flinke kosten wordt gejaagd. Hierdoor kunnen ook mensen met een niet te hoog inkomen op een manier ‘’Woonlasten-neutraal’’ hun huis verduurzamen. Ook moet het voor de middeninkomens makkelijker worden om geld te lenen om hun woning te vergroenen.