Is het Waarborgfonds te vergelijken met een verzekerde garantie?

Als de uitvoerende partij, de erkenninghouder, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De afgegeven garantie wordt dus overgenomen door het Waarborgfonds. Het grote verschil met een verzekerde garantie ligt in het feit dat bij een eventuele schade snel gehandeld kan worden. De afhandeling wordt beoordeeld door de Commissie Waarborgfonds. Korte lijnen en gedegen inzicht in de (technische) problematiek maken snel handelen mogelijk. Tevens is de bewaking van het Dakmerk imago in de markt een belangrijk gegeven in de afwikkeling van een schadegeval.

Terug naar nieuwsoverzicht