Groenere straten, daken en schoolpleinen in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen twee jaar circa € 60 miljoen toegekend aan groenprojecten. Het grootste deel hiervan gaat naar parken, maar ook voor bijvoorbeeld groenere straten, daken en schoolpleinen zijn flinke sommen beschikbaar gesteld.

De gemeente investeert hier zelf in, maar vraagt anderen – zoals ondernemers, scholen, of andere overheden – om dit dan ook te doen. Uit de zogenaamde groengelden heeft de gemeente op deze voorwaarde van cofinanciering € 16 miljoen geïnvesteerd in de afgelopen twee jaar, wat opgeteld met de investeringen door de andere partijen heeft geleid tot € 55 miljoen. Daarnaast is er € 4 miljoen subsidiegeld beschikbaar gesteld voor vergroening, waarbij de aanvragers zelf ook investeren.

Steeds meer groen op daken en gevels

Wethouder Groen Abdeluheb Choho: ‘De stad wordt steeds intensiever gebruikt, zowel door bewoners als bezoekers. Daarom gaan we de stad voor iedereen leefbaarder maken, en het is fantastisch te merken dat de initiatieven daarvoor overweldigend zijn, met bij elkaar bijna 60 miljoen euro in twee jaar tijd.’

Om bestand te zijn tegen het veranderende klimaat heeft Amsterdam groen nodig, bijvoorbeeld om grotere hoeveelheden regenwater te kunnen opvangen, en koelte te creëren bij stijgende temperaturen. In totaal gaat er € 6,3 miljoen naar Klimaat & Biodiversiteit, waarvan ruim € 3 miljoen uit de stedelijke groengelden. Met die investering worden stenige plekken in de stad groener gemaakt, zoals winkelgebied Oostpoort en het Weesperplein. Groene daken en gevels worden aangelegd, waaronder ook 4000 m2 op gemeentelijk vastgoed.

Groen subsidies voor Amsterdammers

Er lopen verschillende subsidies om Amsterdammers te stimuleren om het groen in hun omgeving te verbeteren of om groen toe te voegen. Zo is er een subsidieregeling voor de aanleg van een groen dak, een groene muur, voor groen in de buurt, voor stadslandbouw en innovatieve voedselinitiatieven. Ook draagt de gemeente bij aan het vergroenen van schoolpleinen. In totaal is er € 4 miljoen gereserveerd voor deze subsidieregelingen.

Agenda Groen 2015-2018: Investeren in de tuin van de Amsterdammer Met de stadsbrede Agenda Groen spreekt de gemeente ambities uit voor investeringen in het groen. Bij aanvragen voor cofinanciering uit de pot voor stedelijk groen (zogenaamde Groengelden) wordt bij de beoordeling gekeken in hoeverre de plannen bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente.

Bron: Gemeente Amsterdam.

Terug naar nieuwsoverzicht