Groene daken in Amsterdam

Dit blijkt uit een onderzoek van het college van B&W. Groene daken hebben een positief effect op het watersysteem, het stadsklimaat, het interne klimaat in gebouwen, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit en de leefbaarheid.

Naar aanleiding van het onderzoek wordt een aantal acties ondernomen. Zo wordt de aanleg van een groen dak op de Stopera in 2009 voorbereid. Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor de plaatsing van zonnepanelen en/of windturbines op het kantorencomplex van de Stopera. Vooral zonnepanelen zijn goed te combineren met groene daken. Het college wil verder de aanleg van groene daken bij gemeentelijke gebouwen stimuleren door het op te nemen in het programma van eisen voor gemeentelijke gebouwen. Voor 2009 wordt €100.000 vrijgemaakt. Verschillende woningbouwcorporaties geven aan interesse te hebben om meer groene daken aan te leggen.

De aanleiding is een notitie van PvdA en GroenLinks: ‘Een rood-groene coalitie zorgt voor rood-groene daken’. Hierin pleiten de gemeenteraadsleden voor het actief stimuleren van de aanleg van groene daken in Amsterdam door het gunstige effect dat deze daken op onder andere het leefklimaat, de waterberging en de luchtverontreiniging hebben.

Bron: gemeente Amsterdam

Terug naar nieuwsoverzicht