Een groot tekort aan isolatiematerialen

Al geruime tijd bestaat er een tekort aan PIR/PUR isolatieplaten. De oorzaak ligt bij leveringsproblemen van de belangrijke grondstof methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI) én de groeiende wereldvraag naar PIR/PUR isolatie.

Als gevolg daarvan is er sprake van forse en snel oplopende prijsstijgingen en lange levertijden. De verwachting is dat dit nog geruime tijd aanhoudt.

Terug naar nieuwsoverzicht