Dakmakers van Kewodak Vebidak en Dakmerk gecertificeerd

Kewodak | De Dakmakers is voor het jaar 2023 opnieuw gecertificeerd voor DAKMERK. Samen met het lidmaatschap van branchevereniging Vebidak biedt dit klanten maximale zekerheid op het gebied van kwaliteit en garantie.

Ook in 2023 blijft Kewodak | De Dakmakers garantie bieden voor kwaliteit dankzij het Vebidak lidmaatschap en het wederom toegekende Dakmerk-certificaat. Wat betekent dit in de praktijk?

Betrouwbaar

Vebidak is de brancheorganisatie voor dakmakers. Ruim 175 bedrijven uit heel Nederland zijn bij de organisatie aangesloten. Leden voldoen aan alle criteria op het gebied van bedrijfsvoering, continuïteit en ondernemerschap. Mede via de ondersteuning van Vebidak blijven zij op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche.

Veilig

De branchevereniging onderhoudt intensieve contacten met de Arbeidsinspectie. In het belang van de sector levert Vebidak een actieve bijdrage aan duidelijke en werkbare veiligheidseisen. Bij nieuwbouw, renovatie of herstel van dakbedekking is daarom aan te raden om een partij te zoeken die is aangesloten bij Vebidak.

Garanties

Daarnaast beschikt Kewodak | De Dakmakers ook over een DAKMERK-certificaat. Dit keurmerk biedt klanten maximale zekerheid op het gebied van kwaliteit en garantie. De belangrijkste garantie is die op tien jaar waterdichtheid.

Kwaliteit

Dakdekkers met een Dakmerk-keurmerk voldoen aan de strenge toelatingscriteria en zijn in het bezit van het zogeheten KOMO-procescertificaat BRL 4702. Dit houdt in dat hun projecten vóór aanvang technisch beoordeeld worden. In deze analyse wordt onder meer gekeken naar ontwerp, materiaalkeuze, systeem- en pakketopbouw en bevestiging.

Controles

De kwaliteit van werken in uitvoering worden steekproefsgewijs, frequent en onaangekondigd op circa veertig inspectiepunten geïnspecteerd. Pas wanneer aan alle kwaliteitseisen is voldaan, geeft DAKMERK een garantiecertificaat af.

Waterdicht

De opdrachtgever is hiermee tien jaar lang verzekerd van een waterdicht dak. Blijft de dakdekker in gebreke, dan behoudt de opdrachtgever via het waarborgfonds zijn tien jaar waterdichtheidsgarantie.