Btw voor renoveren dak huis 6 procent

De maatregel geldt alleen voor het herstellen en renoveren van daken die minimaal twee jaar oud zijn. Het lagere tarief is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen.

Meest gestelde vragen:

1. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief (6%) voor renovatie- en herstelwerkzaamheden?
• Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht.
• Renovatie- en herstelwerkzaamheden: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.
• Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet de materialen.
• De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning)

2. Voor welke periode geldt het verlaagde btw-tarief?
Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011.

3. De verbouwingswerkzaamheden zijn nu al gestart, is het verlaagde btw-tarief van toepassing? Als de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op de arbeidscomponent van de gehele verbouwing of renovatie. Dus ook op de werkzaamheden die al vóór 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd.

4. Hoe kom ik aanmerking voor het verlaagde btw-tarief?
Het is de verantwoordelijkheid van de dakdekker om het juiste btw-tarief toe te passen.

5. Mogen alleen dakdekkers het verlaagde btw-tarief hanteren?
Nee, de toepassing van het verlaagde tarief voor renovatie en herstel van woningen hangt niet af van het type bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Het verlaagde tarief geldt voor alle bedrijven die renovatie en herstelwerkzaamheden uitvoeren aan woningen als verder aan de voorwaarden wordt voldaan.

6. Vallen sloopwerkzaamheden onder de regeling? Sloopwerkzaamheden die onderdeel vormen van renovatiewerkzaamheden vallen onder de regeling.

Terug naar nieuwsoverzicht