Bouwbesluit 2011 vertraagd

Ook zijn aanvullende adviezen ten aanzien van ondermeer brandveiligheid vertraagd. Al met al is hierdoor publicatie in de Staatscourant niet eerder mogelijk dan 1 juli 2011, ook al omdat is afgesproken nieuwe wetgeving eens in het half jaar in werking te laten treden en niet eens per kwartaal.

‘We hebben als reactie op het concept Bouwbesluit 2011 zeer dikke en doorwrochte adviesrapporten gekregen, die we eerst goed moeten bekijken’, zei Peter van Veen, manager Bouwkwaliteit van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar ‘Wonen’ nu is ondergebracht. Hij sprak op het jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland op 28 oktober in Nijmegen. ‘Ook de Tweede Kamer wil nog naar het Bouwbesluit kijken. Daarnaast komt er een toets in om de milieuprestatie van een gebouw te bepalen. Dat betekent een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Het is de vraag of het nieuwe kabinet dat wel wil. Dus als het tegenzit kan het ook nog later worden dan 1 januari 2012.’ Inwerkingtreding op 1 januari 2012 is een half jaar later dan demissionair minister Van Middelkoop aankondigde.

Terug naar nieuwsoverzicht