Beperkte groei duurzame energie

Het gebruik van duurzame energie is vorig jaar gestegen naar 5,8 procent van het totale verbruik,een stijging van 0,3 procentpunt.

Het Energieakkoord schrijft voor dat in 2020 14 procent van de energie afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen,waaronder wind, zon en biomassa.

Terug naar nieuwsoverzicht