SDE+ subsidie regeling duurzame energie

De subsidieregeling voor duurzame energie is dit najaar goed gebruikt. Voor deze najaarsronde zijn in totaal 5.907 aanvragen ingediend voor in totaal 7,7 miljard euro. Het gaat om maar liefst [...]

Amsterdam wil nog meer groene daken

Amsterdam streeft naar meer groene daken in de stad en stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Er is tot het einde van het jaar zelfs extra geld ter beschikking gesteld, zodat de gemeente nog meer [...]

Langdurige droogte en extreme hitte

Er moeten meer maatregelen komen om de gevolgen van langdurige droogte en extreme hitte tegen te gaan, zegt Deltacommissaris Wim Kuijken in het Financieele Dagblad. Steden krijgen vaker te maken [...]

Groene daken tegen meeuwenoverlast

Vooral in de zomermaanden kunnen meeuwen overlast veroorzaken. Meeuwen zijn door de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en faunawet beschermd.  Voor deze overlast is een oplossing om grind daken [...]