Ruimere subsidieregeling voor groene daken in Utrecht

Het College van B&W in Utrecht wil het aanleggen van dakgroen structureel stimuleren en verruimt daartoe de groene daken subsidieregeling. Er wordt een jaarlijks budget van 50.000 euro beschikbaar gesteld waar zowel bewoners als ondernemers gebruik van kunnen maken en het indienen van een aanvraag wordt makkelijker.

Evaluatie huidige regeling

De huidige regeling dateert uit 2011. In de periode 2011 tot 2017 hebben ruim 100 aanvragers samen zo’n 7.200 m2 aan dakgroen aangelegd. Wat meer is dan het in 2011 afgesproken streefoppervlak. (Bron: Gemeente Utrecht)

De nieuwe groene daken subsidieregeling in het kort

• om de regeling laagdrempeliger te maken, kunnen bewoners gezamenlijk een aanvraag indienen voor minimaal 20 m2 groendak
• de regeling wordt ook opengesteld voor ondernemers
• de subsidiebijdrage voor een intensief groendak wordt 50% en voor een extensief groendak 25%
• subsidie voor het aanleggen van gevelgroen vervalt, omdat bewoners dat ook zelf kunnen aanbrengen (denk bijvoorbeeld aan geveltuintjes)

Bewoners kunnen voor geveltuintjes een beroep doen op het initiatievenfonds, wat een  aparte subsidieregeling op dit punt overbodig maakt, aldus de gemeente Utrecht.

De verwachting is dat het op deze manier aanpassen van de regeling ervoor zal zorgen dat meer mensen er gebruik van maken. Dat zou wat ons betreft een goede zaak zijn, gezien het grote belang van meer stadsgroen voor de leefbaarheid van steden.

Groene dakenHet verschil tussen een extensief en intensief groendak

Het  verschil tussen extensieve en intensieve groene daken zit ‘m in de substraatlaag. Bij intensieve groene daken is deze dikker. Dat betekent concreet dat deze daken meer regenwater vasthouden en dat je er meer soorten groen op kwijt kunt.

Wat ons betreft spreekt het voor zich dat de intensieve groene daken de voorkeur verdienen. Wij vinden het dan ook logisch dat de subsidiebijdrage voor dat type groendak 50% wordt en voor een extensief groendak 25%.

Wat hetzelfde blijft in de nieuwe groene daken regeling

De subsidieregeling blijft nog steeds beperkt tot bestaande gebouwen, omdat bij nieuwbouw groene daken meegenomen kunnen worden als duurzaamheidsmaatregel.

Groene daken dragen bij aan een klimaatbestendig Utrecht

Er valt meer neerslag, periodes van droogte en hitte komen vaker voor en de stad is aan het verdichten, waardoor er op de grond minder groen oppervlak is. Door meer daken en gevels te vergroenen en te zorgen voor meer plekken om water op te vangen, kunnen we de nadelige gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte voorkomen.

Groene daken tegen wateroverlast en hittestress

Wat de duurzame voordelen zijn van een groendak hebben we op een rijtje gezet in de blog Is een groendak laten aanleggen een goed idee? Een groendak is goed voor het buiten- én binnenklimaat. Hoe groter het groene dakoppervlak, hoe groter het effect, uiteraard.

Maak een vrijblijvende afspraak

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over groene daken en wat erbij komt kijken om een groendak aan te leggen.

RegenwaterKewodak Dakmakers je kan het dak op