Subsidie voor het aanleggen van groene daken

Groen dak platdak in Amsterdam met subsidie

Zowel particulieren als organisaties kunnen deze subsidie aanvragen.

U moet twee aanvragen indienen als u voor beide een subsidie aanvraagt.
U moet aan deze voorwaarden voldoen:

Het gaat om een bestaand gebouw of bestaande woonboot in de gemeente Amsterdam. Het gebouw of de woonboot moet vijf jaar of ouder zijn. Als u het groen dak aanlegt op een aanbouw, opbouw of bijgebouw, dan moet dát deel vijf jaar of ouder zijn.

groen dak

-U start de werkzaamheden pas na indienen van de volledige subsidieaanvraag.
-U heeft niet eerder subsidie verkregen voor dit groene dak.
Binnen 1 jaar na subsidieverstrekking moet uw groene gevel of dak zijn aangelegd. 
-Het groene dak blijft minimaal vijf jaar in stand.
-U voert de werkzaamheden volledig uit of laat deze volledig uitvoeren.
-U geeft gelegenheid tot het controleren en kopiëren van alle documenten en tekeningen die betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden.
-U verstrekt inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het beoordelen of de regeling juist is toegepast en of de voorschriften bij de subsidieregeling zijn nageleefd.
-U verleent toegang tot de onroerende zaak waarvoor subsidie is gegeven.
-U bent zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en de draagkracht van de constructie. Soms is een vergunning nodig. U moet hierover zelf contact opnemen met de afdeling Vergunningen van uw stadsdeel. Als niet-eigenaar heeft u toestemming van de eigenaar nodig om de werkzaamheden uit te laten voeren. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier, op de laatste pagina van het aanvraagformulier groene daken.

Daarnaast moet u voor een groen dak aan deze voorwaarden voldoen:
-Een groen dak moet een oppervlak van 30 m2 of meer hebben. Is uw dak kleiner dan 30 m2? U mag meerdere daken in één aanvraag samenvoegen om zo boven de 30 m2 uit te komen. Bijvoorbeeld samen met uw buren.
-De wateropslagcapaciteit van het groene dak is ten minste 20 liter per m2.

Hoogte van het subsidiebedrag voor een groen dak:
-Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
-Tot een maximum van € 30,- per m2 bij een waterbergende capaciteit van 30 liter per m2 of minder, en een maximum van € 50,- per m2 bij een waterbergende capaciteit van meer dan 30 liter per m2.
-En tot een maximum per subsidieaanvraag van € 100.000,-.


Certificeringen:

Deel Kewodak:

1984 - 2018 - Kewodak